PRIVAČIŲ MIŠKO VALDŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ REGISTRAS

Informuojame, kad nuo 2021-12-01 naujai rengiamų projektų galiojimo pradžia nuo 2022 metų. Parengtus vidinės miškotvarkos projektus ir jų skaitmeninius duomenis tikrinimui ir tvirtinimui siųskite el. paštu:vmpregistras@amvmt.lt

Informacija apie vidinės miškotvarkos projektų (VMP) autorius pagal savivaldybes

SavivaldybėAutoriai, kurių VMP parengti 1 metų laikotarpyjeAutoriai, kurių VMP parengti 3 metų laikotarpyje
Algis Mackevičius, Artūras Tamošaitis, Arūnas Vitkus, Arvydas Kumpis, Darius Aglinskas, Donatas Čibiras, Gediminas Mika, Giedrius Gricius, Mantas Daukintis, Mindaugas Kurantavičius, Mindaugas Strigūnas, Nerijus Lemežis, Renatas Rudžianskas, Richardas Lenkauskas, Romanas PapievisAiridas Asauskas, Algis Mackevičius, Artūras Tamošaitis, Arūnas Vitkus, Arvydas Kumpis, Darius Aglinskas, Donatas Čibiras, Evaldas Vaitkus, Gediminas Mika, Giedrius Gricius, Gintaras Stalerūnas, Jokūbas Sauka, Mantas Daukintis, Mindaugas Kurantavičius, Mindaugas Strigūnas, Nerijus Lemežis, Paulius Gedrimas, Povilas Jankūnas, Renatas Rudžianskas, Richardas Lenkauskas, Rolandas Latoža, Romanas Papievis, Tomas Jasaitis, Tomas Ramančiūnas, Vygandas Kazakauskas