PRIVAČIŲ MIŠKŲ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ REGISTRAS

Dėl vidinės miškotvarkos projektų pataisymų kreiptis darbo dienomis nuo 13:00 val. Parengtus vidinės miškotvarkos projektus ir jų skaitmeninius duomenis tikrinimui ir tvirtinimui siųskite el. paštu:vmpregistras@amvmt.lt

Informacija vidinės miškotvarkos projektų rengėjams

Informuojame, kad nuo 2022-11-08 privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų registras papildomas naujomis būklėmis:

  1. Gautas - projektas gautas VMT ir užregistruotas sistemoje;
  2. Derinamas - projektas derinamas su VSTT, KPD ar savivaldybėmis;
  3. Tikrinamas - tikrinama projekto sklypinė miškų inventorizacija vietoje (MŪPS);
  4. Tvirtinamas – vertinamas projekte suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas ir kitų numatytų sprendinių atitikimas Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

Pažymime, kad naujų būklių kaita pilnai veikia tik nuo 2022-11-08 gautiems vidinės miškotvarkos projektams.

Informacija apie vidinės miškotvarkos projektų (VMP) autorius pagal savivaldybes

SavivaldybėAutoriai, kurių VMP parengti 1 metų laikotarpyjeAutoriai, kurių VMP parengti 3 metų laikotarpyje
Artūras Tamošaitis, Darius Aglinskas, Domantas Bubelė, Edvardas Plaipa, Emilijus Petukauskas, Evaldas Vaitkus, Gediminas Mika, Giedrius Gricius, Kazys Mačiulis, Mindaugas Joknys, Mindaugas Kurantavičius, Mindaugas Lukenskas, Nerijus Lemežis, Petras Kavaliauskas, Povilas Jankūnas, Renatas Rudžianskas, Richardas Lenkauskas, Rolandas Latoža, Romanas Papievis, Saulius Žebrauskis, Vitalijus Trakšelis, Žilvinas SudintasAiridas Asauskas, Algis Mackevičius, Artūras Tamošaitis, Arūnas Vitkus, Arvydas Kumpis, Darius Aglinskas, Domantas Bubelė, Donatas Čibiras, Edvardas Plaipa, Emilijus Petukauskas, Evaldas Vaitkus, Gediminas Mika, Giedrius Gricius, Gintaras Stalerūnas, Kazys Mačiulis, Mantas Daukintis, Mindaugas Joknys, Mindaugas Kurantavičius, Mindaugas Lukenskas, Mindaugas Strigūnas, Nerijus Lemežis, Petras Kavaliauskas, Povilas Jankūnas, Renatas Rudžianskas, Richardas Lenkauskas, Rolandas Latoža, Romanas Papievis, Saulius Žebrauskis, Vitalijus Trakšelis, Žilvinas Sudintas